• Direct Hulp

  Neem gerust contact met ons op, ons kantoor is altijd 24/7 bereikbaar.

 • Kantoor

  Ons kantoor is gespecialiseerd in strafzaken en aanverwante rechtsgebieden. Andere rechtsvragen worden zonodig uitbesteed aan ons bekende andere specialisten.

 • Team

  Onze advocaten hebben jarenlange ervaring. De kennis wordt up to date gehouden door permanente scholing en structureel collegiaal overleg.

 • Contact

  Ons kantoor is gelegen aan de Amstel op één van de mooiste plekjes van Amsterdam

Aves Advocaten - Strafrechtspecialisten
Doel van ons kantoor is de best mogelijke rechtsbijstand verlenen aan onze cliënten. Verdachte zijn in een strafzaak betekent meestal plotseling aangehouden worden, opgesloten worden en een heel systeem tegenover je gesteld zien. Wij zijn strafrechtspecialisten. Wij bieden snel goede rechtsbijstand en lichten u in over uw rechten en plichten. Wij helpen u die eerste moeilijke dagen door en staan u optimaal bij in het opbouwen van een goede verdediging. Wij zijn gevestigd in Amsterdam maar staan onze cliënten bij in heel Nederland: bij alle rechtbanken, gerechtshoven en ook bij de Hoge Raad.
Juridisch Nieuws

Circa 3 miljoen verkeersovertredingen in eerste vier maanden 2017

In de eerste vier maanden van 2017 zijn 2.938.509 verkeersovertredingen geconstateerd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Dat is iets minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Toen werden 3.001.619 verkeersboetes opgelegd voor onder meer te hard rijden, door rood licht rijden, fout parkeren en handheld bellen. Dat blijkt uit het eerste tertiaaloverzicht Wahv 2017*. De daling is vooral te zien in het aantal geconstateerde overtredingen op kenteken, zoals door trajectcontroles en flitspalen. In de eerste vier maanden van 2017 ging het om 2.793.563 geconstateerde verkeersovertredingen op kenteken, tegen 2.888.821 een jaar eerder. Het aantal staandehoudingen is daarentegen toegenomen in het eerste tertiaal: van 112.798 in de eerste vier maanden van 2016 naar 144.946 in dezelfde periode in 2017. Dit wordt toegeschreven aan meer aandacht bij de politie voor zichtbare handhaving op de weg. - lees meer

Amsterdam ArenA wordt Johan Cruijff ArenA

Het bestuur van de Amsterdam ArenA (Stadion Amsterdam), de directie van AFC Ajax NV en de burgemeester en wethouders Sport en Deelneming van de gemeente Amsterdam hebben in een intentieovereenkomst afgesproken om de naam van de Amsterdam ArenA te wijzigen in de Johan Cruijff ArenA. Met de naamswijziging willen de drie partijen de beste voetballer die Amsterdam en Nederland heeft gekend een waardig eerbetoon geven. De naamswijziging is onderdeel van een pakket van afspraken over de governance van het stadion en de eigendomsverhouding. Jordi Cruijff heeft namens de familie laten weten verheugd en vereerd te zijn met de intentieovereenkomst om de naam te wijzigen. Binnen zes maanden worden de afspraken in een definitief contract voorgelegd aan de gemeenteraad, de directies en raden van commissarissen van de Stadion Amsterdam en Ajax. Naast de naamswijziging van de Amsterdam ArenA heeft het college van B en W besloten om een straat, plein, brug of anderszins in de stad naar Johan Cruijff te vernoemen. Johan Cruijff overleed op 24 maart 2016. Hij was één van de beste voetballers ooit. Een Amsterdammer die over de hele wereld bekendheid genoot voor zijn bijdrage aan het voetbal als speler, voetbaltrainer en als weldoener, via zijn Foundation. De stad is trots op de betekenis die Johan voor Amsterdam nalaat. - lees meer

De Rechtspraak in 2016 in vogelvlucht

De 11 rechtbanken, 4 gerechtshoven en 2 bijzondere colleges (Centrale Raad van Beroep en College van Beroep voor het bedrijfsleven kregen in 2016 bijna 1,6 miljoen zaken aangeleverd. Dat waren er 95 duizend minder dan in 2015. - lees meer

Rechtbank: geen uitlevering aan Turkije zonder nader onderzoek Minister

De Internationale Rechtshulpkamer (IRK) van de rechtbank Amsterdam heeft de Minister van Veiligheid en Justitie geadviseerd na te gaan onder welke omstandigheden een 43-jarige Turkse man gedetineerd zal worden indien hij aan Turkije wordt uitgeleverd. De man was op 26 april 2007 in Istanbul veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 jaar en 2 maanden voor de handel in ecstasy. De uitlevering wordt verzocht voor het resterende deel van deze straf. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2016:5265 - lees meer

Nieuwe rechtbank Amsterdam

De rechtbank Amsterdam krijgt in 2020 een nieuw gebouw dat op de plek van het huidige gerechtsgebouw komt te staan. Tijdens de nieuwbouw wordt gebruik gemaakt van een tijdelijke rechtbank die in het najaar van 2016 wordt opgeleverd en in gebruik genomen. De sloop van de torens A t/m D en de voorbereidende bouwwerkzaamheden starten in januari 2017. De bouw van de definitieve rechtbank begint in augustus 2017. Naar verwachting wordt het nieuwe gebouw in 2020 in gebruik genomen. De rechtbank blijft gedurende dit project gewoon functioneren. - lees meer

Ombudsman: OM moet sepot secuur registreren

Als het openbaar ministerie besluit tot sepot, moet het dat ook registreren. De verantwoordelijkheid daarvoor kan het OM niet overdragen aan de politie. Dat concludeert de Nationale ombudsman op een klacht van een vrouw die de sepotbeslissing nodig had om schadevergoeding te eisen, maar het sepotbericht nooit heeft ontvangen. De vrouw werd in 2002 verdacht van valsheid in geschrifte. Twee dagen bracht zij door in voorlopige hechtenis, maar zij werd verder niet vervolgd. Een sepotbericht heeft zij nooit ontvangen en het sepot is ook niet geregistreerd in haar Justitiële documentatie. De vrouw diende daarover een klacht in bij de Nationale ombudsman. Een sepotbeslissing heeft zij nodig in haar schadevergoedingsprocedure tegen de Staat, was haar stelling. Volgens de officier van justitie was er sprake van een politiesepot en wordt dit niet geregistreerd op het strafblad. - lees meer

China veelpleger bij vervolgen advocaten

Als het gaat om het vervolgen van advocaten, maakt vooral China het erg bont, zegt voorzitter Phon van den Biesen van Lawyers for Lawyers. In dat land worden massaal advocaten opgepakt die verdachten bijstaan in politiek gevoelige zaken. Lawyers for Lawyers ondersteunt wereldwijd advocaten die door hun werk in de verdrukking komen, en zet zich in voor een vrije en onafhankelijke advocatuur. Dat werk blijft hard nodig. "In China zien we pieken en dalen bij het lastig vallen van advocaten," zegt Van den Biesen. "In de zomer van 2015 werden nog honderd advocaten opgepakt, en het komt regelmatig voor dat ze hun bevoegdheid kwijtraken om als advocaat op te treden." - lees meer

Goede advocaat niet voor iedereen als rechtsbijstand wordt ingeperkt

Hulp van een goede advocaat is straks niet meer voor iedereen weggelegd. Ook de vrije keuze voor een raadsman staat op het spel. Daar waarschuwt de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) voor, als plannen doorgaan om de rechtsbijstand in te perken voor mensen die een advocaat niet zelf kunnen betalen. Betrokken partijen bespraken afgelopen week over de plannen in de Tweede Kamer. Steen des aanstoots is de beperking van het aantal declaraties. Advocaten krijgen per zaak punten. Het plan is om het jaarlijkse maximale aantal punten waarvoor subsidie gedeclareerd mag worden ruimschoots te halveren: van 2000 punten naar 900. Volgens de beroepsorganisatie kunnen de gevolgen rampzalig zijn. Voor veel gespecialiseerde advocaten betekent het dat ze "nee" moeten gaan verkopen aan mensen die hun recht willen halen. Het betekent ook dat iemand die graag die ene gespecialiseerde advocaat wil, nul op het rekest kan krijgen omdat die raadsman al aan de limiet zit. Aanvullen Advocaten moeten hun praktijk bovendien aanvullen met zaken die wel geld opleveren. Het kan dan gaan om rechtszaken waar ze niet gespecialiseerd en dus misschien niet goed in zijn. Volgens de advocaten zijn in bijvoorbeeld het asiel-, straf- en psychiatrisch patiëntenrecht maar nauwelijks betalende cliënten. "De voorgenomen urengrens betekent het einde voor gespecialiseerde sociaal advocaten die juist de meest kwetsbare rechtzoekenden helpen", zegt algemeen deken Bart van Tongeren van de NOvA. - lees meer

© 2017 Aves Advocaten - algemene voorwaarden