mr. Paul Jeeninga

Paul Jeeninga (Heerlen, 1965) studeerde Nederlands recht in Maastricht en Leiden. Na enige tijd als griffier strafzaken te hebben gewerkt aan de rechtbank Amsterdam werd hij in 1994 beëdigd als advocaat. Ook Paul Jeeninga volgde de specialisatie-opleiding Strafrecht. Verder is hij zeer deskundig op het gebied van de rechtspositie van gedetineerden en personen die in het kader van de Wet BOPZ onvrijwillig in een psychiatrische instelling worden opgenomen. Paul Jeeninga is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten.


In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft Paul Jeeninga de rechtsgebieden Strafrecht en Psychiatrisch Patiëntenrecht geregistreerd. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

mr. Paul Jeeninga
T: +31 (0) 20 4714635
M: +31 (0) 6 22239152
E: jeeninga@avesadvocaten.nl
© 2023 Aves Advocaten - algemene voorwaarden